Amplifier

INTEGRITET

Jag är glad att du besöker min privata webbplats www.emmu.org ( EM obility- MU sic). Trots noggrann kontroll av innehållet tar jag inget ansvar för externa länkar till tredjepartsinnehåll, eftersom jag inte initierade överföringen av denna information och inte heller valt eller ändrade adressat för den överförda informationen och den överförda informationen själv .

Skyddet av dina personuppgifter under insamling, bearbetning och användning i samband med ditt besök på min webbplats är viktigt för oss och sker inom ramen för de lagliga reglerna, som du kan ta reda på till exempel på www. bfd.bund.de.

I det följande förklarar jag för dig vilken information jag samlar in under ditt besök på min webbplats och hur den används:

1. Ansvarigt organ i den mening som avses i dataskyddslagar, särskilt EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), är:

En svart
Goldgrubengasse 21/1
78050 Villingen Schwenningen

På begäran informerar jag dig gärna om och vilka personuppgifter som lagras om dig (artikel 15 i GDPR), särskilt om bearbetningsändamålen, kategorin personuppgifter, kategorierna mottagare som dina uppgifter har varit till eller kommer att avslöjas, den planerade lagringsperioden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen eller invändningen, förekomsten av en rätt att lämna in ett klagomål, ursprunget till dina uppgifter, om vi inte har samlat in det, liksom som förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering.

Du har också rätt att korrigera eventuellt felaktigt insamlade personuppgifter eller att fullständigt samla in uppgifter (art. 16 GDPR).

Du har också rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter, förutsatt att de juridiska kraven för detta är uppfyllda (artikel 18 GDPR).

Du har rätt att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan ansvarig person (artikel 20 i GDPR).

Dessutom har du den så kallade "rätten att glömmas bort", dvs du kan begära att vi raderar dina personuppgifter, förutsatt att de lagliga kraven är uppfyllda (artikel 17 i GDPR).

Oavsett detta kommer dina personuppgifter att raderas automatiskt av oss om syftet med datainsamlingen inte längre gäller eller om databehandlingen har skett olagligt.

Enligt artikel 7, paragraf 3 GDPR, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till oss. Som ett resultat får vi inte längre fortsätta databearbetningen baserat på detta samtycke i framtiden.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, förutsatt att lagstiftningen föreskriver en rätt att invända. I händelse av ett effektivt återkallande kommer dina personuppgifter också att raderas automatiskt av oss (artikel 21 i GDPR).

Om du vill utöva din ångerrätt eller invändning räcker ett mejl till: info@itaaas.de

I händelse av överträdelser av dataskyddsföreskrifterna har du enligt artikel 77 GDPR möjlighet att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den ansvariga tillsynsmyndigheten är BW: s dataskyddsombud

(www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de) samt alla andra tillsynsmyndigheter.

2. Insamling och lagring av personuppgifter samt typ och syfte med deras användning

a) När du besöker webbplatsen

Varje gång en kund (eller annan besökare) besöker vår webbplats skickas information automatiskt till servern på vår webbplats av webbläsaren som används på din enhet (dator, bärbar dator, surfplatta, smartphone etc.). Denna information lagras tillfälligt i en så kallad loggfil.

Följande data spelas in utan någon åtgärd från din sida och lagras tills de raderas automatiskt:

 • IP-adressen till den begärande datorn, liksom enhets-ID eller individuell enhetsidentifierare och enhetstyp,

 • Namnet på den anropade filen och mängden data som överförts samt datum och tid för samtalet,

 • Meddelande om framgångsrik hämtning,

 • begärande domän,

 • Beskrivning av vilken typ av webbläsare som används och, om tillämpligt, enhetens operativsystem samt namnet på din åtkomstleverantör,

 • Din webbhistorikinformation samt din vanliga webblogginformation.

Vårt legitima intresse i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit. f GDPR för insamling av data baseras på följande syften:

 • Säkerställa en smidig anslutning och bekväm användning av webbplatsen,

 • Utvärdering av systemsäkerhet och stabilitet samt för andra administrativa ändamål.

I inget fall använder vi de insamlade uppgifterna för att dra slutsatser om dig personligen.

b) När du använder vårt kontaktformulär

Om du har några frågor erbjuder vi dig möjlighet att kontakta oss med hjälp av ett formulär på webbplatsen. Åtminstone en giltig e-postadress och ditt namn krävs så att vi vet vem som har skickat begäran och för att kunna svara på den. Mer information kan ges frivilligt.

Databehandlingen för att kontakta oss sker i enlighet med artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav a GDPR på grundval av ditt frivilligt givna samtycke.

De personuppgifter som vi samlar in för att använda kontaktformuläret raderas automatiskt efter att din begäran har behandlats.

2. Överföring av personuppgifter

Dina uppgifter kommer inte att överföras till tredje part för andra ändamål än de som anges nedan.

Vi vidarebefordrar endast dina uppgifter till tredje part om:

 • Du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. en GDPR),

 • detta är nödvändigt för behandlingen av avtalsförhållanden med dig (art. 6 par. 1 lit. b GDPR),

 • det finns en rättslig skyldighet att vidarebefordra (artikel 6.1 c GDPR),

 • avslöjandet är nödvändigt för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk och det finns ingen anledning att anta att du har ett övervägande intresse som är värt att skydda för att inte avslöja dina uppgifter (artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit. f GDPR).

I dessa fall är dock mängden överförd data begränsad till det nödvändiga minimum.

Våra dataskyddsbestämmelser är i överensstämmelse med tillämpliga dataskyddsbestämmelser och uppgifterna behandlas endast i Förbundsrepubliken Tyskland. En överföring till tredjeländer sker inte och är inte avsedd.

3. Varaktighet för datalagring och radering eller blockering av data

Vi följer principerna för undvikande av data och dataekonomi. Vi lagrar därför endast dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för att uppnå de syften som nämns här eller enligt de olika lagringsperioder som lagstiftningen föreskriver. Efter respektive syfte eller utgången av dessa tidsfrister kommer motsvarande data rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

4. Kakor

Liksom många andra webbplatser använder vi också så kallade "cookies". Cookies är små textfiler som överförs till din hårddisk av en webbplatsserver. Detta ger oss automatiskt vissa uppgifter som B. IP-adress, webbläsare som används, operativsystem och din anslutning till Internet.

Cookies kan inte användas för att starta program eller överföra virus till en dator. Baserat på informationen i cookies kan vi underlätta navigering för dig och möjliggöra att vår webbplats visas korrekt.

Under inga omständigheter kommer de uppgifter som samlas in av oss att vidarebefordras till tredje part eller länkas till personuppgifter utan ditt samtycke.

Naturligtvis kan du alltid se vår webbplats utan cookies. Webbläsare är regelbundet inställda på att acceptera kakor. Generellt kan du inaktivera användningen av cookies när som helst via inställningarna i din webbläsare. Använd hjälpfunktionerna i din webbläsare för att ta reda på hur du kan ändra dessa inställningar. Observera att enskilda funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar om du har inaktiverat användningen av cookies.

5. Registrering på min webbplats

När du registrerar dig för användningen av våra personliga tjänster samlas vissa personuppgifter in, såsom namn, adress, kontakt- och kommunikationsdata såsom telefonnummer och e-postadress. Om du är registrerad hos oss kan du komma åt innehåll och tjänster som vi endast erbjuder registrerade användare. Registrerade användare har också möjlighet att när som helst ändra eller radera de uppgifter som tillhandahålls under registrering. Naturligtvis kommer vi också att ge dig information om de personuppgifter som vi har lagrat om dig när som helst. Vi kommer gärna att korrigera eller ta bort dessa på din begäran, förutsatt att det inte finns några lagliga krav på motsatsen. För att kontakta oss i detta sammanhang, använd kontaktuppgifterna som ges i slutet av denna dataskyddsdeklaration.

6. SSL-kryptering

För att skydda säkerheten för dina data under överföringen använder vi avancerade krypteringsmetoder (t.ex. SSL) över HTTPS.

Kontaktformulär

Om du kontaktar oss med frågor av något slag via e-post eller kontaktformulär, ge oss ditt frivilliga samtycke för att kontakta oss. En giltig e-postadress krävs för detta. Detta används för att tilldela begäran och sedan svara på den. Specifikationen av ytterligare data är valfri. Den information du lämnar kommer att lagras för att behandla begäran och för eventuella uppföljningsfrågor. När din begäran har behandlats kommer personuppgifter att raderas automatiskt.

8. Användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (följande: Google). Google Analytics använder så kallade "cookies", dvs. textfiler som lagras på din dator och som möjliggör analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av kakan om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. På grund av aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU-länderna eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Hela IP-adressen skickas endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics slås inte samman med annan Google-data.

Syftet med databehandlingen är att utvärdera användningen av webbplatsen och sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen. Baserat på användningen av webbplatsen och Internet ska sedan andra relaterade tjänster tillhandahållas. Bearbetningen baseras på webbplatsoperatörens legitima intresse.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; dock vill vi påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Du kan också hindra Google från att samla in de data som genereras av kakan och relatera till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att bearbeta dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarinsticksprogrammet tillgängligt under följande länk och installera: tillägg för att inaktivera Google Analytics.

Utöver eller som ett alternativ till webbläsartillägget kan du förhindra spårning av Google Analytics på vår webbplats genom att klicka på den här länken. En opt-out-cookie kommer att installeras på din enhet. Detta förhindrar Google Analytics från att samla in data för denna webbplats och för denna webbläsare i framtiden så länge cookien förblir installerad i din webbläsare.

9. Användning av skriptbibliotek (Google Web Fonts)

För att presentera vårt innehåll korrekt och grafiskt tilltalande över webbläsare använder vi skriptbibliotek och teckensnittsbibliotek som. B. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Googles webbteckensnitt överförs till webbläsarens cache för att undvika att flera laddas. Om webbläsaren inte stöder Google Web-teckensnitt eller förhindrar åtkomst visas innehållet i ett vanligt teckensnitt.

När man tar fram skriptbibliotek eller teckensnittsbibliotek utlöses automatiskt en anslutning till biblioteksoperatören. Det är teoretiskt möjligt - men för närvarande också oklart om och i så fall för vilka ändamål - att operatörer av sådana bibliotek samlar in data.

Du hittar sekretesspolicyn för Google-operatören här: https://www.google.com/policies/privacy/

11. Ändringar av våra dataskyddsbestämmelser

Vi förbehåller oss rätten att anpassa denna dataskyddsdeklaration så att den alltid uppfyller gällande lagkrav eller att genomföra ändringar av våra tjänster i dataskyddsdeklarationen, t.ex. när vi inför nya tjänster. Den nya dataskyddsdeklarationen gäller sedan för ditt nästa besök.